Back to the Roots

Projekt mezinárodní spolupráce mezi komunitními a kulturními prostory z Česka, Slovenska a Polska, který vznikl za podpory Visegradského Fondu, byl vytvořen za účelem zvýšení povědomí a kulturní rozmanitosti a posílení mezikulturního dialogu. Aktivní prací s multikulturní historií visegradských zemí chceme, aby se zvýšilo povědomí a tolerance menšin. Pomocí neformálního vzdělávání a umění chceme představit mezikulturní historii a současnost v našich městech a vytvořit tak prostor pro sensitivní vnímání různorodosti. Spolupracujícími jsou organizace Kalab (SR) a Polanda (PL).

Chceš mít přehled o tom co se děje?

Odebírej Karnola newsletter a dostaneš měsíční program do mailu společně s aktualitami jednou, maximálně dvakrát do měsíce.

Kontaktuje nás

Adresa: Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
Markéta Čočková: +420 720 349 646
Jan Vařeka: +420 608 914 122
Email:
 karnola.hranice@gmail.com