Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávany za účelem využívání služeb poskytovaných spolkem Zvěř, z.s. (066 46 344). Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je smlouva – podle článku 6. odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jako GDPR. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je i právně odůvodněný zájem správce údajů – podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v realizaci marketingových cílů reklamováním vlastních výrobků a služeb. Právně odůvodněným zájmem správce údajů je i ochrana právnické osoby Zvěř, z.s. (066 46 344) před případnými nároky.

Kontakt

V případě dotazů použijte prosím mail karnola.hranice@gmail.com

Správcem Vašich osobních údajů je právnická osoba Zvěř, z.s. (066 46 344), se sídlem Hranice, Třída ČSA 211, 753 01, IČ: 066 46 344, zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „správce“).

Shromažďování údajů

O uživatelích shromažďujeme a uchováváme následující údaje:

Informace poskytované uživatelem:

– email;

– uživatelské jméno;

– křestní jméno, příjmení;

– informace poskytované uživatelem (např. komunikace s podporou);

Údaje shromažďované automaticky (mohou ale nemusí zahrnovat):

– identifikační údaje zařízení nebo jiné jedinečné identifikační údaje, například adresa ip, imei, imsi;

– identifikátory zobrazení reklam, jako jsou např. ‘cookies’ (více viz níže „Soubory cookies a internetová reklama“);

– informace o prohlížeči;

– identifikátory zařízení a jejich parametry, jako jsou např. rozlišení, velikost monitoru a stav zařízení, jako např. orientace monitoru;

– informace týkající se způsobu využívání služby, jako jsou: aktivita v rámci využívání služby, vyhledávání;

– historie kontaktů s našim zákaznickým servisem – datum, hodina, důvod kontaktu, zvolená forma komunikace;

Informace z jiných zdrojů: mezi subjekty, které jsou zdrojem takových údajů, můžeme uvést například:

– partnery, kteří s námi spolupracují v rámci nabízení přístupu ke službě nebo v rámci společných marketingových akcí;

– subjekty poskytující demografické a geografické údaje, údaje týkající se reklamy, včetně cílených reklam a reklam online, a široce pojatou analytiku;

– veřejně přístupné zdroje;

– informace z pluginu sociálních sítí, jako je například „To se mi líbí“ na FB stránce www.

Údaje shromažďujeme a uchováváme na serverech umístěných v několika zemích.

Nakládání s údaji:

S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem využití služeb poskytovaných Forestup.cz a pro její marketingové účely, zejména pro účely:

– registrace uživatele, evidenci transakcí uživatele;

– zlepšování a personalizace našich marketingových činností. Na základě Vašeho chování v aplikaci, realizovaných činností, včetně tímto způsobem shromažďovaných údajů, Vám budou po získání Vašeho výslovného souhlasu zautomatizovaným způsobem připravovány personalizované nabídky. V tomto rozsahu bude zákonností zpracování článek 22 odst. 2 písm. c) GDPR. Daný souhlas máte právo kdykoli odvolat, což nebude mít vliv na soulad s právem shromažďování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním;

– zlepšování našich služeb, optimalizace způsobů doporučování obsahu;

– analýzy a lepší pochopení našich uživatelů;

– zasílání informací o naší službě (např. za použití e-mailových zpráv, textových zpráv typu push a kanálů internetové komunikace);

– zasílání informací o novinkách, slevách, nových partnerech, speciálních nabídkách a akcích nebo anketách;

– poskytování pomoci uživatelům při používání služby.

Zveřejňování údajů:

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům, ledaže povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z obecně platných právních předpisů, nebo když jsou údaje o uživateli nezbytné pro poskytování služeb uživatelům s určitým cílem a za podmínek uvedených níže:

Poskytovatelé služeb: Subjekty, kterým bylo svěřeno zpracovávání Vašich osobních údajů, patři do kategorie dodavatelů infrastrukturálních, marketingových, reklamních, analytických, informačních a IT řešení, mimo jiné pro účely personalizace a optimalizace naší služby. Podle GDPR mohou tyto subjekty zpracovávat Vaše osobní údaje ve třetím státě. Tyto subjekty dále mohou pro účely zpracování Vašich osobních údajů využívat další subjekty, které budou tyto údaje zpracovávat v třetí zemi.

Jiná země než země Vašeho pobytu: Vaše údaje můžeme rovněž poskytnout subjektům nacházejícím se v jiné zemi, než je země Vašeho bydliště. Proto nakládání s Vašimi osobními údaji mohou upravovat jiné právní předpisy o jejich ochraně, než ty, které platí v zemi Vašeho bydliště.

Pluginy sociálních portálů jsou provozovány operátory těchto sociálních portálů a řídí se jejich zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

V případě předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajistíme, aby byly údaje předány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s platnými právními předpisy.

Doba zpracovávání údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho využívání služeb správce, po dobu trvání smluvního vztahu, a po dobu nezbytnou pro ochranu práv všech stran po jejím vypršení.

Práva uživatele a informace týkající se uživatele

Máte právo:

– na přístup ke svým osobním údajům, na obdržení kopie svých osobních údajů podléhajících zpracovávání;

– na opravu svých chybných údajů;

– žádat o odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě, že nastanou okolnosti uvedené v článku 17 GDPR;

– žádat o omezení zpracovávání údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR;

– vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR;

– přenášet dodané údaje zpracovávané automatizovaným způsobem.

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

– e-mailovou zprávou na: karnola.hranice@gmail.com

– písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: kulturní a komunitní prostor Karnola, Hranice, Třída ČSA 211, 753 01;

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

Děti

Ochrana soukromí nezletilých je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu není žádná část servisu určena pro děti mladší 13 let.

Soubory cookies a internetová reklama

Shromažďujeme a analyzujeme neosobní informace týkající se typu, modelu zařízení, jeho dostupné paměti, reklamního identifikátoru a veškerých technických informací o uživateli, operačním systému i jiných obdobných informacích. Můžeme shromažďovat soubory cookies obsahující výše uvedené informace. Informace jsou uchovávány za účelem zefektivnění fungování Systému a za účelem automatického adresování uživateli personalizovaných nabídek. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies zapsány v paměti Vašeho zařízení, musíte příslušným způsobem modifikovat nastavení Vašeho zařízení. Konfigurace, která umožňuje používání souborů cookies znamená, že s výše uvedeným dáváte souhlas.

Cookies

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Technické cookies

Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, tj. přihlašování, využívání služeb apod..

Relační cookies

Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení a jsou využívány zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookies umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.

Reklamní cookies

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. 

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stránky sociálních sítí.

Případné další druhy cookies pak mohou být ještě využity například ke správnému fungování našich služeb (například formuláře), v dotazníkovém výzkumu či pro testování částí webu a jeho funkčnosti.

Např.:

fr

tr Facebook Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.

_ga

_gid Google Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky.

NID

1P_JAR Google Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies – prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje možnost tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. V takovém případě se na stránkách služby objeví příslušná informace.

Souhlas

Používáním našich služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím služby správce. Další používání našich služeb po zavedení změn v Zásadách ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s výše uvedenými změnami.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.6.2019.

Chceš mít přehled o tom co se děje?

Odebírej Karnola newsletter a dostaneš měsíční program do mailu společně s aktualitami jednou, maximálně dvakrát do měsíce.

Kontaktuje nás

Adresa: Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
Markéta Čočková: +420 720 349 646
Jan Vařeka: +420 608 914 122
Email:
karnola.hranice@gmail.com